MENTORSKA KULTURA KOT POGOJ ZA NADALJNI RAZVOJ MENTORSTVA

MENTORSKA KULTURA KOT POGOJ ZA NADALJNI RAZVOJ MENTORSTVA

Od mentorskih programov do mentorske kulture Mentorski programi pomenijo odličen način povezovanja smisla posameznika s smislom organizacje v kateri ustvarja. Učinkoviti in uspešni so lahko samo v okolju, v katerem organizacijska kultura podpira stalno učenje in...
KAKO ZGRADITI IN OHRANJATI DOBER MENTORSKI ODNOS?

KAKO ZGRADITI IN OHRANJATI DOBER MENTORSKI ODNOS?

Bistvo mentorskega odnosa je medsebojno spoštovanje, zaupanje, sprejemanje posebnosti in različnosti ter odprta komunikacija. Za vzpostavitev in vzdrževanje mentorskega odnosa sta odgovorna mentor in mentoriranec oziroma vsi udeleženci mentorskega procesa v skupinskih...