Skupnost srčnega mentorstva

Bi želeli z vašim znanjem in izkušnjami nuditi podporo posameznikom pri njihovem osebnem in profesionalnem razvoju? Potrebujete podporo na vaši študijski ali karierni poti, pri iskanju vašega poslanstva, širitvi socialne mreže, pri tem da bo vaš glas zares slišan? Odgovor je v Skupnosti srčnega mentorstva, katere poslanstvo je približati mentorstvo najširšemu krogu posameznikov in ga dokončno postaviti na zemljevid Slovenije.

Kaj je skupnost srčnega
mentorstva – kdo smo

Skupnost srčnega mentorstva je opdrta in dostopna za vse, ki

Se zavedamo odgovornosti za lasten razvoj

Smo zavezani vseživljenjskemu učenju

Želimo predajati svoja znanja in izkušnje kot mentorji in ob tem tudi sami rasti in se razvijati

Se želimo osebno in profesionalno razvijati in rasti ob podpori mentorjev

Želimo nenehno razvijati svoje mentorske veščine

Sprejemamo Kodeks
Skupnosti srčnega mentorstva

Upoštevamo vodilna načela in osnovne sestavine srčnega mentorstva

Kodeks Skupnosti srčnega mentorstva

Kako delujemo

Kako se povezujemo

Članstvo v Skupnosti srčnega mentorstva je brezplačno. Član skupnosti postanemo z vpisom v bazo mentorjev in mentorirancev, ki se med seboj povezujemo v mentorske pare in mentorske skupine. Povezovanje je prostovoljno, samoiniciativno, na pobudo mentorja in/ali mentoriranca, ki svojo odločitev izrazita z izpolnitvijo in podpisom obrazca – Dogovor o vzpostavitvi mentorskega odnosa in pričetku mentorskega procesa. Trajanje mentorskega procesa je odvisno od ciljev in dogovora udeležencev in naj ne bi bilo daljše od 9 mesecev.

Naši mentorji

Tatjana Kolenc

Moje življenjsko vodilo

“Znanje je ena redkih stvari, ki jo vedno nosiš s seboj in ki ti je nihče ne more vzeti.”

Moje vrline

Radovedna, razvojno miselno naravnana, odgovorna, povezovana, sodelovalna, vztrajna, ciljno usmerjena, strukturirana, zaupanja vredna

Moje poslanstvo – področje delovanja

Razvoj mentorstva, mentorske kulture in učečih se organizacij s kulturo izmenjave znanj

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Vseživljenjsko učenje, osebna in profesionalna rast, postavljanje in doseganje ciljev ter ohranjanje osredotočenosti, timsko delo in skupinska dinamika, učinkovito pisanje, pisanje in izdajanje knjig, storytelling, mreženje

Kontakt

Tina Fröhlich

Moje življenjsko vodilo

Ne naredi drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi.

Moje vrline

S svojo odprtostjo in komunikativnostjo delujem strokovno in etično, komuniciram spoštljivo in iskreno ter ustvarjam medsebojno zaupanje.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Dvigniti poslovno kulturo in etiko, okrepiti pozitivni duh in spoštovanje med ljudmi, ozaveščati o pomembnosti lastne vrednosti in odnosa do sebe in omogočiti podjetjem, timom in posameznikom deliti njihove talente, dobre zgodbe, storitve in izdelke z okoljem.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Operativno in strateško kadrovsko področje, razvoj veščin vodenja in komunikacije, ohranjanje učinkovitih odnosov v osebnem in poslovnem življenju, razvoj podjetniških veščin in načina razmišljanja ter poslovne usmerjenosti.

Kontakt

Mateja Videčnik

Moje življenjsko vodilo

Kar nosiš v sebi, to obarva tvoj svet.

Moje vrline

Odlična poslušalka zgodb, z globokim razumevanjem in sočutnostjo. Z optimističnimi očali, s fokusom na akcijo in medsebojno sodelovanje.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Sem tvoja sopotnica, ki ti pomaga reševati življenjske in delovne izzive hitreje, cilje pa dosegati učinkoviteje in na višjih stopničkah.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Kot psihologinja, coachinja in podjetnica pomagam pri: osebnem razvoju, definiranju poti do osebnih ciljev; profesionalni rasti in osvajanju veščin; marketinškem razmišljanju, raziskovanju trga; razvoju start up podjetja in pri odločitvi za samostojno pot.

 

Kontakt

Ksenija Frelih

Moje življenjsko vodilo

Življenje ni praznik, ampak navaden delovni dan.

Moje vrline

Zmožnost sprememb in prilagajanja, ne glede na situacijo. Jasna komunikacija in zmožnost razlage kompleksnih pojmov na preprost način. Preprostost in premišljenost ter vsesplošna vera v moč dobrega.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Opolnomočenje posameznikov, da spoznajo svoje potenciale in zmožnosti. Prepoznati notranje omejitve ter stopiti iz cone udobja. Pomagati ljudem in širiti pozitiven vtis, korak za korakom.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Postavljanje poslovnih procesov, sistematizacija in standardizacija; izboljšanje in optimiziranje procesov; kakovost; reševanje problemov; operations. Stik z naravo in s samim seboj.

Kontakt

Tanja Čajavec

Moje življenjsko vodilo

Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.

Moje vrline

Življenjska in poslovna izkušenost, čut za odgovornost in vztrajnost do konca, poslušanje in sposobnost razumevanja drugih, uživanje pri delu, kreativnost in inovativnost.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Naučiti in podpreti posameznike, da dosežejo lastno ravnovesje med osebnimi in poslovnimi željami, cilji in rezultati. Zavarovati posameznike pred izgorelostjo in osamljenostjo.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Osebni razvoj; izgorelost; rehabilitacija na delovnem mestu po dolgotrajni bolniški odsotnosti; delo z ranljivimi skupinami in invalidi; vodenje sebe in drugih; mir in red v življenju in na delovnem mestu; asertivno komuniciranje; optimizacija, standardizacija in digitalizacija poslovnih procesov.

Kontakt

Alenka Samec

Moje življenjsko vodilo

Nasvet prejmejo mnogi, obrestuje pa se le pri pametnih.

Moje vrline

Čut za odgovornost in sodelavce, sposobnost opravljanja raznolikih del, aktiven mediator, članica UO Društva pravnikov za gospodarstvo in Kadrovske zveze Pomurja, predsednica sekcije za gradbeništvo pri ZDS, predsednica sekcije za človeške vire pri PGZ

Moje poslanstvo – področje delovanja

Delo z ljudmi na kadrovskem področju, razvoj kadrov v skupini Pomgrad, iskanje in selekcija kadrov, testiranja s PXT orodji, delovno pravo, vsi postopki vezani na zaposlene od prihoda do odhoda, mentorstvo, izobraževanja, sodelovanje s fakultetami in srednjimi šolami, CPU, GZS, LUMS,…

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Povezovanje, nove izkušnje, ideje – novi pristopi na področju pridobivanja kadra, marketing in oglaševanje, programi mentorstva, obratno mentorstvo, blagovna znamka delodajalca, zavzetost zaposlenih, gradnja kulture podjetja

Kontakt

Petra Stipanič Frlan

Moje življenjsko vodilo

Dream big and never give up.

Moje vrline

Prijaznost in sočutnost. Organiziranost, uspešno delo z raznolikimi ljudmi in kulturami, točnost, javno nastopanje, dobro poznavanje IT sistemov in orodij.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Že od nekdaj rada delam na kadrovskem področju in svoje poslanstvo uresničujem s pogovorom z ljudmi in njihovim izobraževanjem. Želim si, da vsi skupaj delamo za dobro družbe in postanemo odgovorni državljani.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Razvoj kariere in refleksija o karieri. Priprava življenjepisa in spremnega pisma ter pomoč pri zaposlitvenih razgovorih. Organizacija časa in dela. Strateški pogled na HR. Delo v tujini. Pogajalske veščine.

Kontakt

Barbara Pinter Zupančič

Moje življenjsko vodilo

Kreiranje življenja iz občutka lastne vrednosti prinese notranji mir in zadovoljstvo.

Moje vrline

Brezpogojna in ljubečapodpora, varen prostor, globoko poslušanje, pozitivna miselnost, prožnost, iskanje rešitev, zaupanje, globoka vprašanja, lastna vrednost in pozitivna samopodoba.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Iščem in podpiram najboljše v posamezniku. Pomagam prebuditi zavedanje občutka lastne vrednosti in življenjskega poslanstva. Ta globok, močan občutek lastne vrednosti da posamezniku moč, da uresniči svoje najbolj drzne sanje. Biti priča takemu procesu je zame posebna čast.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Iskreno verjamem, da imamo vsi veliko darov, s katerimi lahko bogatimo svoja in življenja drugih. V svojem delu najbolj uživam, ko v sočloveku prebujam tiste speče dele izraza veličine, ki prebujeni naredijo ključen premik v kvaliteti življenja. Lastna vrednost, skrb zase, zaupanje v življenje, prožna miselnost, to je le nekaj področij, ki se jih dotaknemo, saj ključno vplivajo na učinkovitost in občutek uspeha.

Kontakt

Matic Kadliček

Moje življenjsko vodilo

Vse kar imam, nosim s seboj.

Moje vrline

Posluh in upoštevanje potreb mentoriranca, širina, proaktivnost, energičnost in zavzetost, povezovanje ljudi na temelju komplementarnosti.

Moje poslanstvo – področje delovanja

Iskanje sinergij z mladimi in ambicioznimi strokovnjaki v nastajanju, vračanje in ohranjanje človeškosti tudi v digitalni dobi.

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

Psihologija dela in organizacij, (organizacijska) transakcijska analiza, coaching, trening veščin, konzultiranje, e-učenje, psihometrična optimizacija timov, vedenjski intervju in izbor sodelavcev, donosnost naložb v razvoj ljudi (ROI).

Kontakt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje življenjsko vodilo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje vrline

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje poslanstvo – področje delovanja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kako ti lahko pomagam-ključna področja mentoriranja

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontakt

Naše mentorske zgodbe

Znanje in izkušnje dobijo svojo vrednost šele, ko jih delimo z drugimi. Najbolje v obliki zgodb. Zato mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva z veseljem delimo svoje mentorske zgodbe. S tem uresničujemo vlogo ambasadorjev in navdušujemo druge, da se podajo na pot mentorstva, na pot nenehne osebne in profesionalne rasti. Z delitvijo mentorskih zgodb bogatimo tudi sebe, saj kot pravi David A. Stoddard: “Da bi imeli kar največ od življenja, ni pomembno, koliko zadržimo zase, ampak koliko namenimo drugim”. Zato vabljeni, da z nami podelite vajino oziroma vašo zgodbo.