Postani odličen mentor ali kako postati mentor, ki ste si ga sami želeli imeti

Seznani se z veščinami odličnega mentorja. Udeleži se usposabljanja za mentorje. Izrazi svojo pripravljenost po mentoriranju. Vključi se v mentorske programe. Izberi področje mentoriranja in sebi ustrezno obliko. Prisluhni izkušnjam drugih mentorjev. Pripravi se na dodatno učenje.
Predaj se mentorskemu odnosu z vsem srcem.

Kdo je lahko mentor?

Mentor je lahko vsak, ki je pripravljen svoj čas, znanje in
izkušnje, deliti z drugimi.

Kako postati mentor?

Z osebno odločitvijo postati mentor, podkrepljeno

z odgovorom na vprašanje zakaj želim postati mentor in kaj to v resnici pomeni

s samooceno znanj, kompetenc, izkušenj in veščin, ki jih lahko ponudim drugim

s poznavanjem ali pridobitvijo veščin odličnega mentorja

z odgovorom na vprašanje, kaj sam pričakujem od mentorskega procesa

z oceno morebitnih ovir (razpoložljivi čas, sposobnost empatije, sposobnost upreti se skušnjavi biti učitelj in vsiljevati svoje rešitve)

Potrebna znanja in veščine

Aktivno poslušanje

Izgradnja zaupanja

Postavljanje in spremljanje doseganja ciljev

Navdihovanje in spodbujanje k samostojnosti

Prenašanje znanj in izkušenj ter delitev nasvetov

Zagotavljanje povratnih informacij

Vloga mentorja v
mentorskem procesu

Svetovanje

Usmerjanje

Izgradnja oziroma širjenje socialne mreže in odpiranje vrat

Usposabljanje

Kako in kje poiskati mentoriranca

Neposreden pristop

Mentoriranci na vas čakajo VSEPOVSOD: med vašimi profesionalnimi stiki, kontakti na LinkedIn-u, zdajšnjimi in bivšimi sodelavci, prijatelji, med ljudmi, ki jih srečujete na raznih srečanjih.
Odzovite se na povabilo potencialnih mentorirancev, ki ga razumite kot veliko priznanje vašemu znanju in izkušnjam. S hvaležnostjo sprejmite ta izziv, to plemenito poslanstvo. Svojo pripravljenost biti mentor sporočite tudi sami. Kadar pri posameznikih zaznate željo po mentorju jim stopite naproti in jim pomagajte pri njihovi odločitvi.

 

Organizirani mentorski programi

Vključitev v organizirane mentorske programe preko prijav, ki potekajo znotraj posameznih podjetij, stanovskih ali drugih združenj in organizacij, zavodov, platform za pospeševanje podjetništva in neprofitnih organizacij.
Bolj kot boste v prijavah za mentorski program iskreni, večja je verjetnost, da boste dobili mentoriranca, ki mu boste resnično lahko pomagali pri njegovem osebnem in profesionalnem razvoju.

 

Oblikujte svoj mentorski program

Vsak si lahko poišče obliko mentorstva, ki mu najbolj ustreza in vsaka skupnost (organizacije, interesna združenja, različne platforme, interesne skupine,…) lahko organizira njihovim ciljem oziroma ciljem njihovih članov najprimernejši mentorski program ali več njih.

Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Vabljeni, da se pridružite mentorski skupnosti

POVEZUJEMO

Postani mentor,
poišči mentoriranca

Želite deliti svoja znanja, veščine in izkušnje z drugimi in jim pomagati pri njihovem razvoju in doseganju ciljev? Ste pripravljeni pokloniti svoj čas in se vživeti v potrebe in pričakovanja drugih? Se želite tudi sami naučiti česa novega? Izrazite svoj interes in postanite mentor.