Naša zgodba

Začelo se je z mentorsko zgodbo, ki se je v letu 2018 pričela pisati v okviru Mentorske mreže Sekcije managerk pri Združenju Manager. Od takrat naprej je vseživljenjsko učenje postalo naš način življenja, širjenje pomena povezovanja, sodelovanja in medsebojnega zaupanja pa naše poslanstvo. Pri tem ima osrednje mesto mentorstvo, ta nepogrešljiva oblika podpore pri osebni in profesionalni rasti, ki združuje vse prej navedene vrednote.

Naša zgodba

Začelo se je z mentorsko zgodbo, ki se je v letu 2018 pričela pisati v okviru Mentorske mreže Sekcije managerk pri Združenju Manager. Od takrat naprej je vseživljensko učenje postalo naš način življenja, širjenje pomena povezovanja, sodelovanja in medsebojnega zaupanja pa naše poslanstvo. Pri tem ima osredne mesto mentorstvo, ta nepogrešljiva oblika podpore pri osebni in profesionalni rasti, ki združuje vse prej navedene vrednote.

Vizija & Poslanstvo

Spodbujamo medsebojno povezovanje in sodelovanje

Spodbujamo vseživljenjsko učenje drug ob drugem in drug od drugega

Gradimo odnose, temelječe na zaupanju in iskrenosti

Postanimo vsi mentorji in mentoriranci in vstopimo v čim več mentorskih odnosov in napišimo čim več uspešnih mentorskih zgodb

Postavimo mentorstvo na zemljevid Slovenije

Kako ju uresničujemo

Organiziramo predstavitve in delavnice za organizacije, združenja, različne skupnosti in posameznike

Pomagamo pri oblikovanju in izvajanju mentorskih programov

Usposabljamo mentorje in mentorirance

Širimo in delimo znanje, povezujemo ter krepimo mentorsko skupnost

Kdo stoji za zgodbo?

Kdo stoji za zgodbo?

Tatjana Kolenc

Mentorica, Ambasadorka mentorstva, vključevanja in AEIOU voditeljstva prihodnosti, kolumnistka

Soavtorica knjig: Z mentorstvom do srčnega voditeljstva in Skrivnost srčnega mentorstva

Klaudija Javornik

Mentorica, Ambasadorka mentorstva, povezovanja in AEIOU voditeljstva prihodnosti

Soavtorica knjig: Z mentorstvom do srčnega voditeljstva in Skrivnost srčnega mentorstva