Mentorstvo v organizacijah

Želite okrepiti prenos znanja med zaposlenimi, jih opolnomočiti, jim omogočiti stalen razvoj in s tem okrepiti njihovo zavzetost in pripadnost, odkriti vse njihove potenciale, privabiti nove talente in graditi pozitivno in vključujočo organizacijsko kulturo? Potem je pravi čas za uvedbo mentorskih programov.

Zakaj

Mentorstvo naj bo sestavni del strategije organizacij, ker mentorski programi v organizacijah:

pomenijo strateško prednost pri privabljanju novih talentov

predstavljajo učinkovito orodje za prepoznavanje obstoječih potencialov

podpirajo prihajajoče strokovnjake in krepijo znanja in veščine obstoječih zaposlenih

gradijo vključujočo mentorsko kulturo, usmerjeno v učenje, delitev idej in oblikovanje skupne vizije in ciljev

zmanjšujejo izključevanje in zapostavljenost, povečujejo zavzetost, razvoj kompetenc, samozavest in s tem psihološko odpornost zaposlenih

Kako?

Ključni koraki uvedbe mentorskih programov v organizacijah:

Opredelitev namena in ciljev, v skladu s strategijo, vizijo in cilji organizacije

Opredelitev osnovnih značilnosti programa

Komuniciranje programa znotraj organizacije

Nabor mentorjev in mentorirancev

Združevanje mentorskih parov in skupin

Usposabljanje mentorjev in mentorirancev

Izvajanje programa

Merjenje uspešnosti programa

Od organizacijske do
mentorske kulture

IZOBRAŽEVANJA

Niste prepričani kje začeti?
Nudimo izobraževanja po vaši meri

Bi želeli več izvedeti o pomenu, načelih, sestavinah, oblikah in prednostih mentorstva? Razmišljate o vpeljavi mentorskega programa pa ne veste kako? Želite usposobiti bodoče mentorje in mentorirance? Na voljo smo vam z našim znanjem in izkušnjami.