MENTORSTVO IN DIGITALNA PISMENOST

MENTORSTVO IN DIGITALNA PISMENOST

Digitalna pismenost je, poleg etične, medkulturne in finančne pismenosti, ena ključnih kompetenc sedanjosti in prihodnosti. Digitalna pismenost posameznikom omogoča, da postanejo in ostanejo aktivni državljani digitalnega sveta in odpira vrata do inovacij in...
MENTORSTVO KOT KLJUČNI DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

MENTORSTVO KOT KLJUČNI DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Uresničevanje treh dimenzij trajnostnega razvoja zahteva drugačen pristop in spremembo miselnosti, ki mora biti odprta za učenje in ne sme podleči strahu in negotovosti. To miselnost uteleša mentorstvo, ki temelji na izmenjavi znanj in izkušenj, dialogu, skupnem...
MENTORSTVO – NEPOGREŠLJIVI DEL PODPORNEGA OKOLJA

MENTORSTVO – NEPOGREŠLJIVI DEL PODPORNEGA OKOLJA

Vsi  smo bili nekoč začetniki. In ne samo od nas, tudi od okolja je bilo v veliki meri odvisno ali bomo zacveteli in postali odlični, če ne najboljši na svojem področju. Ne samo v športu, nikjer, niti v poslovnem svetu, brez podpornega okolja ni prvakov, ni zvezd. In...