S SKUPINSKIM MENTORSTVOM DO SPROSTITVE KOLEKTIVNEGA POTENCIALA

S SKUPINSKIM MENTORSTVOM DO SPROSTITVE KOLEKTIVNEGA POTENCIALA

Zakaj skupina in skupinsko mentorstvo? V skupini krepimo zavedanje pomena skupnosti in odnosne kompetence. Učimo se skupinske dinamike, vzajemnega spoštovanja, pozornega poslušanja, sprejemanja mnenj drugih in argumentiranja lastnih stališč, spoštljive in jasne...
MENTORSTVO IN DIGITALNA PISMENOST

MENTORSTVO IN DIGITALNA PISMENOST

Digitalna pismenost je, poleg etične, medkulturne in finančne pismenosti, ena ključnih kompetenc sedanjosti in prihodnosti. Digitalna pismenost posameznikom omogoča, da postanejo in ostanejo aktivni državljani digitalnega sveta in odpira vrata do inovacij in...
MENTORSTVO KOT KLJUČNI DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

MENTORSTVO KOT KLJUČNI DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Uresničevanje treh dimenzij trajnostnega razvoja zahteva drugačen pristop in spremembo miselnosti, ki mora biti odprta za učenje in ne sme podleči strahu in negotovosti. To miselnost uteleša mentorstvo, ki temelji na izmenjavi znanj in izkušenj, dialogu, skupnem...