O mentorstvu

Mentorstvo je ena najbolj učinkovitih metod vzajemnega učenja, razvoja potencialov in s tem osebne in profesionalne rasti posameznika. Temelji na medsebojnem zaupanju, iskrenosti in spoštovanju. Je povezovalec različnih potreb, interesov, znanj in izkušenj, ki uspešno naslavlja pomen sodelovanja, povezovanja, vključenosti, vseživljenjskega učenja in vzpostavljanja iskrenih, odprtih in spoštljivih medsebojnih odnosov. Je pomemben sestavni del sodobnega voditeljstva, usmerjenega v trajnosten razvoj za blaginjo vseh.

Kaj je mentorstvo

Mentorstvo je edinstvena oblika prenosa znanja in izkušenj in učinkovit način
izgradnje medosebnih odnosov.

Vzajemno partnerstvo

Neformalno, osebno, sodelovalno učenje

Orodje za osebni razvoj in odkrivanje potencialov

Vzajemen odnos temelječ na odprtosti, medsebojnem zaupanju in iskrenosti

Nenehna dvosmerna komunikacija

Razvojni proces, osredotočen na rast in razvoj mentoriranca

Oblike mentorstva

Glede na orgarniziranost

FORMALNO MENTORSTVO

NEFORMALNO MENTORSTVO

Glede na število
udeležencev

MENTORSKI
PARI

SKUPINSKO MENTORSTVO

MENTORSKI
KROGI

Glede na
namen

PODJETNIŠKO MENTORSTVO

KARIERNO MENTORSTVO

MENTORSTVO V ORGANIZACIJAH

Glede na način
izvedbe

MENTORSTVO V ŽIVO

ONLINE MENTORSTVO

Posebne
oblike

OBRATNO MENTORSTVO

VZAJEMNO MENTORSTVO

VRSTNIŠKO MENTORSTVO

BUDDY MENTORSTVO

Zakaj se odločiti za mentorstvo

Ker je mentorstvo edinstvena podpora pri

postavljanju in doseganju poslovnih in osebnih ciljev v skladu z vrednotami posameznika

osebni in poslovni rasti ter razvoju v najboljšo verzijo vsakega posameznika

in ker

se odlično dopolnjuje z ostalimi oblikami učenja

je osredotočeno na ljudi in odnose

Kdaj se odločiti za
mentorstvo

Čas za vstop v mentorski odnos je kadarkoli v življenju, od obdobja šolanja do zaključka kariere in v tretjem življenjskem obdobju; na katerikoli karierni stopnički, vedno pa takrat, ko želimo v življenju karkoli spremeniti.

Mentorstvo je daj-dam razmerje.
Kolikor vložiš-toliko dobiš.

Prispevek
mentorirancev

Zavezanost učenju, rasti in izkoriščanju potencialov

Radovednost, vedoželjnost,
postavljanje vprašanj 

Odgovornost za postavitev ciljev in njihovo uresničitev

Iskanje in sprejemanje povratnih informacij

Proaktivnost

Sodelovanje v odnosu z vsem srcem

Prispevek
mentorjev

Znanje in izkušnje

Aktivno poslušanje

Izgradnja zaupanja

Spodbujanje in navdihovanje

Pomoč pri postavljanju in doseganju
ciljev

Stalne povratne informacije

Odpiranje vrat

Prispevek
organizacije

Vzpostavitev učečega se okolja

vključitev mentorskih programov v strategijo organizacije

Spodbujanje vseh oblik medsebojnega prenosa znanj in izkušenj

Organiziranje in izvedba mentorskih programov

Koristi za
mentorirance

Nasveti, temelječi na znanju in
izkušnjah drugih (mentorjev)

Spodbuda, motivacija

Vse vrste stalnih in iskrenih
povratnih informacij

Pridobivanje novih znanj in veščin

Širjenje mreže, prepoznavanje
priložnosti

Povečanje samozavesti in zavedanje
lastne vrednosti

Koristi za
mentorje

Nadgradnja mentorskih veščin

Krepitev vodstvenih veščin

Krepitev veščine aktivnega in
empatičnega poslušanja

Stalno učenje, delitev znanj in
izkušenj

Občutek koristnosti in cenjenosti v
družbi

Navdih za lastne nove podvige in
sprejemanje izzivov

Koristi za
organizacije

Rast zavzetosti zaposlenih

Razumevanje in sprejemanje
kulture organizacije

Pridobivanje novih talentov, prepoznavanje in razvoj obstoječih potencialov, zadrževanje ključnih kadrov

Hitrejše vključevanje
novozaposlenih

Izboljšano medgeneracijsko sodelovanje, izboljšana komunikacija, podiranje silosov

Koristi za širšo skupnost

ustvarjanje temeljev učeče se in misleče družbe

medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje vseh

Več o mentorskem procesu

Mentorski proces si predstavljajte kot potovanje, na katerem se kljub načrtovanju lahko zgodi tudi kaj nepredvidenega. Je proces z okvirno določeno strukturo, fazami, znotraj katerih je dovolj prostora, da ga udeleženci prilagodijo svojim potrebam, ciljem, načinu delovanja in predvsem ustvarijo varen prostor in zgradijo ustrezen odnos.