MENTORSKA DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

This event has passed.

MENTORSKA DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Tatjana  Kolenc in Klaudija Javornik sva v sodelovanju s Srednja upravno administrativna šola Ljubljana (SUAŠ), v okviru programa izobraževanja in usposabljanja za zaposlene MUNERA 3, sofinanciranega s strani EU in RS, pripravili delavnico na temo mentorstva z naslovom »Z mentorstvom do znanj, veščin in kompetenc prihodnosti ter učečega in sodelovalnega delovnega okolja«. Delavnica je za udeležence brezplačna. Izvajala se bo v treh terminih, vsak termin predvideva 50 ur predavanj, skupinskega in samostojnega dela v 10 srečanjih. Delavnice se lahko udeležijo zaposleni iz različnih organizacij, lahko pa jo izvedemo tudi za posamezno organizacijo, pri čemer mora biti najmanjše število udeležencev 15. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo pobliže spoznati mentorstvo in vsem, ki so v organizacijah odgovorni za uvajanje, spremljanje izvajanja  in ocenjevanja učinkovitosti mentorskih programov, njihove nadgradnje, oblikovanje nabora mentorjev in mentorirancev, njihovo povezovanje in usposabljanje, kot tudi samim mentorjem in mentorirancem.

 1. Izvajalki programa – delavnice

Kolenc Tatjana, Javornik Klaudija

 1. Vsebinski sklopi programa – delavnice
 • Delovna okolja prihodnosti
 • Organizacijska in mentorska kultura
 • Vseživljenjsko učenje in odgovornost za lasten razvoj (miselnost rasti, fiksna miselnost, učni tipi, učni stili)
 • Ključne metode učenja, prenosa znanj in podpore (mentorstvo, coaching, tutorstvo, sponzorstvo)
 • Osnove mentorstva (načela, sestavine, oblike, vloge v mentorskih odnosih, koristi mentorstva)
 • Mentorski proces
 • Komunikacija v mentorskih odnosih (postavljanje vprašanj, poslušanje, vodenje dialoga, storytelling, povratne informacije)
 • Izzivi medgeneracijske raznolikosti v mentorskih odnosih
 • Mentorstvo v delovnih okoljih
 • Osnovni cilji mentorskih programov v delovnih okoljih
 • Ciljno usmerjeni mentorski programi (onboarding, karierni razvoj, načrtovanje nasledstev, offboarding)
 • Posebne oblike in načini mentorstva (buddy, vrstniško, obratno, vzajemno, skupinsko, mentorski krogi, virtualno)
 • Učinkovitost mentorstva pri krepitvi raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti vseh (DEI)
 • Organiziranje in izvajanje mentorskih programov v organizacijah (7 faz organiziranja učinkovitih mentorskih programov)
 • Oblikovanje baze mentorjev in njihovo usposabljanje
 • Priprava načrta mentorstva za mentorirance
 • Izzivi mentorstva v organizacijah in njihovo naslavljanje
 • Trendi v mentorstvu in vloga v delovnih okoljih prihodnosti
 • Splošni trendi
 • Prevladujoče oblike mentorstva prihodnosti
 • Zakaj mentorstvo uspešno naslavlja delovna okolja prihodnosti

 

 1. Znanja in kompetence, ki jih bodo pridobili udeleženci
 • razumevanje vpliva hitrih ekonomskih, družbenih in tehnoloških sprememb na delovna mesta prihodnosti, načine in oblike dela in vodenja
 • razumevanje pomena razvoja organizacijske kulture v smeri mentorske kulture in sposobnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju učečega in sodelovalnega delovnega okolja
 • vpogled v znanja in veščine prihodnosti ter poznavanje pristopov in metod za njihovo pridobitev ali nadgradnjo
 • poznavanje različnih učnih stilov in sposobnost izbire najustreznejše oblike učenja ter prenosa znanj
 • poznavanje osnov mentorstva in sposobnost vzpostavljanja učinkovitih mentorskih odnosov
 • poznavanje mentorskih procesov in aktivnega sodelovanja v teh procesih
 • poznavanje pomena učinkovite in odkrite komunikacije v mentorskih odnosih, vključno s sposobnostjo vodenja dialoga, dajanja in sprejemanja povratnih informacij
 • komunikacijske sposobnosti v generacijsko raznolikih okoljih in poznavanje kulturne pismenosti
 • poznavanje posebnih oblik in načinov mentorstva, sposobnost organizacije mentorskih programov ob upoštevanju ciljev organizacije

 

 1. Terminski načrt delavnic
Predvideni začetek delavnice 26.05.2022 26.05.2022 22.06.2022
Predvideni zaključek delavnice 22.09.2022 22.09.2022 07.09.2022
Predvideni časovni potek delavnic 26.5., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 18.08., 25.08., 08.09., 14.09., 22.09. 26.5., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 18.08., 25.08., 08.09., 14.09., 22.09. 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09.
Trajanje posameznega sklopa delavnice 09:00 – 12:30 14:00 – 17:30 09:00 – 12:30

 

 

 

 

Dodajte v koledar