UČINKOVITA ORODJA MENTORIRANCA ZA PRIPRAVO NA MENTORSKI PROCES IN NJEGOVO USMERJANJE

Datum: 15 Apr, 2024
Avtorica: Tatjana Kolenc
 • ima iskreno željo po stalnem učenju, rasti in uspehu ter polnem izkoriščanju svojih potencialov,
 • se zaveda osebne odgovornosti pri postavljanju in uresničevanju ciljev,
 • je radoveden, vedoželjen in veliko sprašuje,
 • je pripravljen mentorju razkriti svoje osebne želje, potrebe in smeri razvoja,
 • ima namen sodelovati v mentorskem procesu z vsem srcem,
 • je v mentorski odnos pripravljen vložiti svoj čas in energijo.

Prvi korak na poti do mentorjev je spoznanje in priznanje samemu sebi, da potrebujemo in si želimo njihove podpore. Lahko je to želja ali potreba po pomoči na začetku poslovne kariere, njeni utrditvi ali spremembi. Lahko gre za iskanje podpore pri prepoznavanju lastne vrednosti, potrditvi pravilnosti izbrane poti ali iskanju novih izzivov. Za odločanje o samostojni podjetniški poti ali za katerokoli drugo situacijo, v kateri nam mentor s svojim časom, znanjem, izkušnjami in povezavami nudi podporo, nas spodbuja, nam lajša, ali morda prihrani kakšne korake, nas varuje pred ponavljanjem napak oziroma nas z nevidno roko, korak za korakom, usmerja k izbranemu cilju.

Drugi korak je jasna postavitev osebnih in profesionalnih ciljev, ki jih želimo doseči s podporo mentorjev ter odločenost, da bomo k mentorstvu pristopili z resnim namenom in zavzeto .

Tretji korak je izbira mentorjev, ki nas bodo popeljali do teh ciljev.

Za vse navedene korake si je dobro vzeti dovolj časa. Še posebej, ko prvič vstopamo v mentorski odnos. Ali kot pravi Robert Kiosaki: mentorji so v našem življenju zelo pomembni. Zato jih izbirajmo modro«.

Mentorjev ne iščimo izključno v svoji bližini, v obstoječi mreži, v svojem kulturnem okolju, med bivšimi in sedanjimi sodelavci. Predvsem pa ne med sebi podobnimi posamezniki kajti dokazano je, da največje spremembe dosežemo z ljudmi, drugačnimi od nas. Lahko začnemo že pri spolu. Statistika nam kaže, da še vedno 81% moških izbere mentorja, 64% žensk pa mentorico. Opogumimo se in jo začnimo spreminjati že danes.

Mentorje iščimo med ljudmi, ki so nam zgled. Med posamezniki na družbenih omrežjih, katerih delovanje, pristopi, pogledi so nam blizu. Lahko se vključimo v različne mentorske programe in sheme, v katerih si mentorja lahko izberemo sami ali pa izbiro prepustimo organizatorju programa. Izbira bo boljša, če bomo iskreni pri opisu svojih vrlin, vrednot, želja in pričakovanj. Ne omejimo se samo na mentorske programe, ki potekajo v okviru delovnega okolja ampak tudi v programe, ki jih organizirajo interesna, ekspertna in podobna združenja. Lahko se vključimo v več programov hkrati, posebej v obdobju, ko želimo posrkati različna znanja, se izpopolniti na več področjih ali pa, ko še iščemo svojo pravo smer. Edino kar je pomembno je, da smo v vsakem mentorskem odnosu zares prisotni.

Pred vstopom v mentorski proces je neobhodno, da kot mentoriranci:

 • ugotovimo, kakšno podporo, glede na naše vrednote, cilje, interese in trenutno situacijo v osebnem ali profesionalnem življenju, potrebujemo;
 • zaupamo mentorjem, da nas bodo vodili, usmerjali in podpirali s svojim znanjem in izkušnjami;
 • spoštujemo njihova mnenja in ideje;
 • se z mentorji dogovorimo za osnovna pravila,  ki jih bomo  spoštovali v mentorskem odnosu;
 • jasno izrazimo naša pričakovanja;
 • v mentorski odnos vstopimo s čimbolj odprto glavo in srcem, saj je učenje od nekoga z izkušnjami  izjemen dar oziroma priložnost, ki jo velja polno izkoristiti. Tudi s tem, da smo pripravljeni doživeti in spoznati  kaj, česar sploh ne pričakujemo;
 • se zavedamo, da bomo na koncu, ne glede na pomoč in nasvete mentorjev, vse odločitve morali sprejeti sami. Da dejansko mi sami upravljamo z našo kariero in življenjem nasploh;
 • da nikakor ni naša vloga prikimavati in soglašati z vsemi idejami in predlogi mentorja, temveč postati čimbolj samostojni, neodvisni in opolnomočeni.

Vodja mentorskega potovanja je mentoriranec, ki s postavitvijo svojih osebnih in profesionalnih ciljev določi smer in vsebino mentorskega odnosa in procesa. Ključna je torej postavitev ciljev, ki jih mentoriranec tudi zapiše, saj raziskave potrjujejo, da se s tem, poleg podpore mentorja,  za več kot 40% poveča možnost njihove uresničitve. Enako pomembno je spremljanje uresničevanja ciljev ter njihovo morebitno spreminjanje, čemur se prilagaja tudi mentorski proces. Mentorirancu so pri tem na voljo 3 ključna orodja.

 1. S.W.O.T. analiza

S katero se običajno srečujemo pri načrtovanju strategij v podjetništvu. Vendar je zelo uporabna tudi za postavitev karierne ali katere koli druge strategije v našem življenju. Z njeno pomočjo, kot mentoriranci,  skozi samorefleksijo, nastavitev ogledala samemu sebi,  odkrivamo svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. To, da je poznavanje samega sebe začetek vseh modrosti pa je ugotovil že Aristotel. S.W.O.T. analiza je torej izjemno koristna, če ne že kar zakon, saj z njo ugotovimo, kdo pravzaprav smo:

 • na katere vrline, spretnosti, osebne lastnosti in dosežke smo najbolj ponosni; v čem je naša prednost ali super moč pred dugimi; kaj delamo bolje od drugih; kje drugi vidijo naše prednosti in katere naše lastnosti najbolj cenijo;
 • katere lastnosti in ravnanja nas ovirajo na izbrani poti, kakšen je naš odnos do dela, do drugih, kako sprejemamo kritiko oziroma kakršnekoli povratne informacije; katere so naše morebitne negativne delovne navade, katerim obveznostim se radi izognemo;
 • ali vemo, kje bi lahko bili najbolj uspešni, kdo nam pri tem lahko pomaga in kako; ali  zaznavamo spremembe in trende v okolju, ki bi jih lahko izkoristili in kjer bi prišli do izraza naši talenti in potenciali?
 • s kakšnimi izzivi in ovirami se srečujemo na izbrani poti, kaj ali kdo nas ogroža; nas  karkoli ali kdorkoli omejuje pri uresničevanju ciljev in izpolnjevanju našega poslanstva;
 • Metoda G.R.O.W.

v okviru katere si kot mentoriranci čimbolj odkrito odgovorimo na 4 vprašanja.

 • Kaj je naš cilj? Kdo in kje želimo biti čez 1,2, 5 let, zakaj, kako in s kom bomo do tja prišli?
 • Kje smo sedaj?
 • Kakšne so možnosti za dosego naših ciljev?
 • Kaj smo v zvezi s tem pripravljeni narediti?

Ta metoda se pogosto uporablja v coachingu, vendar je vedno bolj prisotna tudi v mentorskih procesih.

 1. S.M.A.R.T metoda postavljanja ciljev

Je med najbolj učinkovitimi pristopi postavljanja ciljev, s pomočjo katere si kot mentoriranci postavimo cilje za dogovorjeno obdobje mentorskega procesa ter za naslednjih 2 do 5 let. Zakaj? Zato, da bodo mentorji to upoštevali in nas usmerjali ne samo k uresničitvi kratkoročnih ciljev, temveč nas pripravljali tudi na obdobje po prenehanju konkretnega mentorskega odnosa. Nam morda priporočili naslednje mentorje, ki nas bodo najbolje podpirali na nadaljni poklicni in osebni življenjski poti.  Zakaj je ta metoda tako učinkovita? Ker

 • bolj kot so cilji natančno opredeljeni, lažje bomo določili korake za njihovo uresničitev. Verjetnost uresničitve lahko še dodatno podkrepijo besede, ki nas brez pritiska napeljujejo k akciji, kot je beseda BOM namesto MORAM;
 • ponuja spefična merila za merjenje napredka na poti do cilja, vključno z občutki, s katerimi se pri tem srečujemo;
 • napotuje k postavljanju realnih, torej ne previsokih in ne prenizkih ciljev, ki pa še vedno predstavljajo zadosten izziv. Njihovo izpolnjevanje zahteva določen trud, ne povzroča pa nepotrebnih frustracij in ne demotivira;
 • cilji v skladu z metodo S.M.A.R.T. so smiselni za tistega, ki jih postavlja. Usklajeni so z našimi vrednotami in nas vodijo v želeno smer na osebni ali profesionalni poti;
 • imajo cilji jasen, realen časovni okvir, v katerem naj bi bili doseženi. Zaradi omejenosti časa je potrebna jasna postavitev prioritet pa tudi določena prilagodljivost znotraj tega.

Ob tako postavljenih ciljih je veliko laže zadržati fokus in motivacijo, kar je ključno za njihovo doseganje in pri čemer pomembno vlogo igrajo mentorji.  

Zaključne misli

Preden se odločimo za sodelovanje z mentorji se moramo zavedati, da mentorji ne bodo namesto nas živeli našega življenja, ampak nam bodo svetovali, odstirali različne poglede in nas naučili razmišljati širše in drugače, da ne bomo sprejemali vedno enakih odločitev oziroma se enako odzivali na različne situacije.

Biti mentoriranec ne pomeni imeti pasivne vloge. Naša naloga v tej vlogi je, da vzpostavimo in negujemo odnos in smo v njem proaktivni. Da usmerjamo mentorski proces, saj je ta primarno osredotočen na uresničevanje naših ciljev na področju profesionalne in osebne rasti. Zato je izjemnega pomena, da si kot mentoriranci pred vstopom v proces vzamemo čas za osvetlitev naših ključnih vrednot, prednosti in slabosti oziroma pomanjkljivosti, za določitev profesionalnih in osebnih ciljev ter pogojev in sredstev za njihovo izpolnitev. In pri tem so nam v veliko pomoč opisane metode.

Vam je ta objava koristila?
Bi želeli karkoli dodati?
Zapišite v komentar

Če vam je bil članek všeč, ga lahko delite s prijatelji na FB, Linkedin ali Twitter

Ne pozabite se prijaviti na naše e-novice

2 komentarja

Oddajte komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Share This