S SKUPINSKIM MENTORSTVOM DO SPROSTITVE KOLEKTIVNEGA POTENCIALA

Datum: 22 Maj, 2024
Avtorica: Tatjana Kolenc

V skupini krepimo zavedanje pomena skupnosti in odnosne kompetence. Učimo se skupinske dinamike, vzajemnega spoštovanja, pozornega poslušanja, sprejemanja mnenj drugih in argumentiranja lastnih stališč, spoštljive in jasne komunikacije, pa tudi discipline in spoštovanja dogovorjene strukture. Vse to je značilno tudi za skupinsko mentorstvo, ki ima, v primerjavi z ostalimi oblikami mentorstva še eno pomembno dimenzijo. V njem se mentoriranci ne učijo samo od mentorjev, temveč tudi drug od drugega in drug ob drugem. Mentoriranci  imajo naenkrat več mentorjev in tudi sami občasno igrajo to vlogo, čeprav so se skupini pridružili v drugačni vlogi.

Soustvarjanje in dostop do kolektivne modrosti. Skupino sestavljajo posamezniki z različnimi formalnimi in neformalnimi znanji, vedenji, pogledi, veščinami, vrlinami in izkušnjami. Ta izjemna kolektivna modrost mentorske skupine je na voljo vsem njenim članom. Bogati medsebojni dialog, širi njihov pogled in razumevanje različnih situacij ter okrepi kritično razmišljanje.

Izkustveno namesto na podajanju vsebin temelječe učenje. Učenje v skupini je izrazito sodelovalno in izkustveno. Učimo se iz vzajemnega deljenja implicitnega in tihega znanja, iz izkušenj in dobrih praks, uspehov in napak drugih, kar je veliko bolj učinkovito od učnih formatov, v katerih gre za enostransko podajanje vsebin. Znanje, pridobljeno na ta način, veliko hitreje absorbiramo in ga tudi dlje ohranimo, saj ga lahko takoj prenesemo v naše delo oziroma na druga področja življenja.

Izgradnja in širitev mreže. Z vzajemno izmenjavo kontaktov širimo svojo socialno mrežo, kar nam odpira nove priložnosti in možnosti za sodelovanje. Povezovanje z eksperti z različnih področij vodi v dragocena nova spoznanja, karierne priložnosti in partnerstva, ki prispevajo k nenehnemu učenju. To je tudi priložnost za graditev lastne mreže mentorjev.

Učenje ob učenju drugih. Vseživljenjsko učenje ni samo pridobivanje novega  in nadgrajevanje obstoječega znanja ampak tudi njegova delitev. Največ se naučimo, ko učimo druge oziroma ko znanje prenašamo na druge. V skupinskem mentorstvu postanemo za delitev lastnih znanj in za učenje od drugih bistveno bolj odprti. Srečanja mentorskih skupin pogosto potekajo v obliki delavnic, vaj in usmerjenih pogovorov, iz katerih udeleženci pridobivamo praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabimo v svojem osebnem ali profesionalnem življenju.

Motiviranost in osredotočenost. V skupinskem mentorstvu okrepimo občutek odgovornosti in smo bolj motivirani. Na mentorska srečanja prihajamo pripravljeni, ne samo iz spoštovanja do mentorja, ampak tudi do ostalih mentorirancev, ki se želijo učiti tudi od nas oziroma z nami deliti svoja znanja. Stalna interakcija in dialog znotraj skupine pomagata, da udeleženci ostanemo osredotočeni, zavezani osebnim in skupnim ciljem in odločeni nadaljevati učno potovanje. To je izjemno pomembno pri vseživljenjskem učenju, ki temelji na samodisciplini in samomotivaciji.

Krepitev samozavesti in izboljšanje samopodobe. V skupinskem mentorstvu okrepimo občutek lastne vrednosti in postanemo bolj samozavestni. Ko v interakciji z drugimi delimo svoje znanje in prispevamo k vsebinsko plodnemu razgovoru in reševanju izzivov posameznikov in skupine, začnemo bolj zaupati vase, v svoje znanje in sposobnosti. Jasno in javno smo pripravljeni izražati svoja mnenja, deliti ideje.

Skupno premikanje mej. Z razširitvijo nabora virov znanj in različnih učnih metod lažje izberemo tiste, ki nam najbolj ustrezajo glede na naše cilje, učni stil in razpoložljivi čas. Nenehno smo izpostavljeni novim idejam, prihajajočim trendom, inovativnim konceptom, s katerimi se sicer morda ne bi srečali. To širi naše obzorje, krepi radovednost in željo po raziskovanju.

Merjenje in napredovanje. Stalen dostop do povratnih informacij, tako od mentorja kot od ostalih mentorirancev nam – skupaj s samorefleksijo – daje dragocen vpogled v naš napredek in v področja, kjer bi lahko še napredovali. Temu lahko prilagodimo našo prihodnjo učno in razvojno strategijo.

Vzajemna podpora. V skupinskem mentorstvu okrepimo občutek pripadnosti. Skupaj proslavljamo napredek, skupaj smo pri padcih in vzponih, uresničujemo osebne in skupne cilje. Čustvena in siceršnja podpora skupine nam daje pogum, da se spoprimemo z obstoječimi izzivi,  se lotevamo novih ter smo bolj odporni in prilagodljivi.

Skupinsko mentorstvo pomeni podporno in sodelovalno  okolje oziroma izjemen prostor za dialog raznolikih posameznikov, medgeneracijsko povezovanje, izmenjavo različnih znanj, izkušenj in pogledov, raziskovanje novih idej. Ponuja celovito učno izkušnjo in predstavlja edinstveno platformo za vse, ki so zavezani stalnemu učenju, ki želijo nenehno osebnostno in profesionalno napredovati in biti aktivni člani družbe. Skupinsko mentorstvo nas povezuje in združuje v skupnem učenju in sodelovanju.

Celotno besedilo avtorice Tatjane Kolenc, katerega del predstavlja ta blog, je bilo objavljeno na EPALE – Spletni platformi za učenje odraslih v Evropi, dne 21. septembra 2023.

Vam je ta objava koristila?
Bi želeli karkoli dodati?
Zapišite v komentar

Če vam je bil članek všeč, ga lahko delite s prijatelji na FB, Linkedin ali Twitter

Ne pozabite se prijaviti na naše e-novice

5 komentarjev

 1. Myzh4nog

  Муж на час

  Для решения проблемы берёзок, травы и цветов организаторы праздника, по словам Тейера, сотрудники посольства обратились к специалистам с отделения ботаники биологического факультета Московского государственного университета. Они посоветовали вырастить полевой цикорий на мокром войлоке и выкопать несколько берёзок, поместив их в тёплую комнату на несколько суток. Они тяжелые, просто так на себе не потаскаешь. Они оставались недолго и уехали. Они вылетели из своих клеток и разлетелись по всему зданию посольства. На самом деле, если верить письму, которое я получил от британского посла, и многим устным отзывам, это была лучшая вечеринка в Москве со времен революции. На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя: скоро, и все-таки обут. На бал, который я давал 23 апреля, собралась хорошая публика. Захарова отметила, что эту сцену в России называют «Балом у сатаны» и Булгаков в действительности написал «сцену адского шабаша с натуры» под впечатлением от бала 23 апреля, но «антураж лестницы, швейцарской и камина Булгаков описывает как портал в преисподнюю». ^ Мариэтта Чудакова, цитировала дневник Елены Булгаковой, но не называя страницу издания (вопреки изданию 1990 года): «Хотели уехать в 3 1/2 ч., но нас не отпустили. Подтверждала присутствие впечатлений от праздника в американском посольстве в Бале Сатаны и доктор филологических наук Мариэтта Чудакова.

  Предельно краток в описании сходства Фестиваля весны и Бала Сатаны кандидат филологических наук Павел Спиваковский в статье «Кровь барона в „Мастере и Маргарите“ (булгаковский роман как „антисоветское“ произведение)». Поэтому бал, устроенный Буллитом в ходе Фестиваля весны дал уникальный материал для романа Михаила Булгакова. Елена Булгакова утверждала, что под впечатлением от Фестиваля весны её супруг написал новый вариант 23-й главы своего романа «Мастер и Маргарита», получивший известность под названием «Великий Бал у Сатаны». Елена Булгакова отмечала, что ужин проходил в специально пристроенной к посольскому особняку столовой, где были расставлены отдельные столики. Булгакова определила стиль, использованный организаторами фестиваля, как «стиль рюсс». Он готов лишь признать праздник «апогеем» встреч Булгакова с сотрудниками американского посольства. За его подготовку отвечали секретарь американского посольства Чарльз Тейер и жена советника посольства Ирена Уайли. Убийство Азазелло барона Майгеля, с точки зрения Паршина соответствует обстоятельствам жизни и смерти тайного агента барона Бориса Штейгера (доверенного лица председателя Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами Авеля Енукидзе), в обязанности которого входило подслушивание разговоров сотрудников американского посольства.

  Посол Буллит понимал то, что верно и сейчас: Спасо-хаус – это место, где американцы и россияне могут встречаться, где мы вместе чтим русскую культуру, учимся лучше понимать друг друга и надеемся на лучшее будущее, поддерживая эти контакты между двумя народами». Вольер представлял собой позолоченную рыболовную сеть, намотанную между двумя колоннами в бальном зале. Наиболее сложными для решения оказались проблемы устройства берёзового леса в бальном зале и зелёного луга на столе в столовой. Решительные мужчины, именующие себя муж на час, уже спешат к вашему дому – так как ваша радость, является для них лучшей наградой. Чтобы выбрать подходящего мастера муж на час, следует учитывать множество факторов. Где можно заказать услугу муж на час в Минске? Эколайн – это не просто фирма муж на час. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в «Средниково», где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней. Обычно это объясняется тем, что в 1935 году супруга писателя не предполагала, что Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» опирается на события, происходившие на Фестивале весны. Уайли связывала эту проблему с тем, что запрос в колхоз был на ягнят, а вместо них прислали овец. По другому о завершении праздника писала в своих мемуарах Ирена Уайли.

  По стенкам были развешаны клетки с петухами, «часа в три заиграли гармоники и петухи запели». По утверждению Тейера в книге «Медведи в икре», он уже имел опыт организации развлечений в столице. По утверждению Тейера, специально заказанный самолёт был отправлен в Крым с целью любыми средствами привезти такие цветы, какие он сможет разыскать. Свои ожидания, по словам Чарльза Тейера, он выразил фразой: англ. », когда тот сразу принялся англ. Ирена Уайли отмечала, что, в Европе или Америке подготовка подобного мероприятия не представляет собой никакой проблемы, но в Москве пришлось столкнуться с серьёзными трудностями: ни в магазинах, ни на рынках (англ. Пальцы нащупали золотую цепочку, и мысль, что это цепочка для креста, а не шнур, так успокоительно подействовала на нее, что она начала смеяться, но подняла глаза и увидала перед собою мужа. В последние дни перед началом фестиваля было решено разместить на втором этаже посольства «кавказский шашлычный ресторан» с грузинским оркестром и танцором с саблями. В 10.30 удалились последние гости. Соколов считал, что увиденный Булгаковым на Весеннем фестивале Николай Бухарин, к которому писатель «испытывал смешанные чувства презрения и жалости», стал в романе «Мастер и Маргарита» «превращённым в борова „нижним жильцом“» – «Николай Иванович, видный муж на час в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком».

  Odgovori

Oddajte komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Share This