MENTORSTVO KOT KLJUČNI DEJAVNIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Datum: 22 Apr, 2024
Avtorica: Tatjana Kolenc

Uresničevanje treh dimenzij trajnostnega razvoja zahteva drugačen pristop in spremembo miselnosti, ki mora biti odprta za učenje in ne sme podleči strahu in negotovosti. To miselnost uteleša mentorstvo, ki temelji na izmenjavi znanj in izkušenj, dialogu, skupnem učenju in iskanju priložnosti za rast in je obrnjeno v prihodnost.. Nepogrešljivo je pri opolnomočenju mladih, ki prevzemajo ključno vlogo pri izpolnjevanju trajnostnih zavez. Mentorski odnos ne spremeni samo pogleda in življenja tistih, ki v njem sodelujejo, temveč tudi tistih, s katerimi ti ustvarjajo in živijo. S tem predstavlja ključni dejavnik trajnostnega razvoja in je odlična šola trajnostnega voditeljstva.

Mentorstvo spodbuja neformalen prenos znanja, izgradnjo odnosov, kritično razmišljanje in profesionalno odličnost za reševanje najbolj perečih izzivov trajnosti. Samo s pomočjo mentorstva, ki ima moč medgeneracijskega in siceršnjega povezovanja, lahko mobiliziramo posameznike vseh generacij in implementiramo trajnostne cilje in zaveze v vsakdanje delovanje na vseh ravneh. Vse to se lahko izvaja v učečem se, vključujočem in sodelovalnem delovnem okolju, ki se lahko gradi samo s pomočjo mentorske kulture.

Mentorska kultura predstavlja okolje, v katerem ideje in rešitve prihajajo od vseh, ne glede na njihov formalni položaj. Kjer so zaposleni odprti in dojemljivi za drugačen način razmišljanja in dela. Za izmenjavo idej in izražanje svojih občutkov. V takšnem okolju so zaposleni motivirani, da prispevajo po svojih močeh, sprejemajo odgovornost in nenehno razmišljajo o tem, kaj je šlo dobro, kaj bi lahko bilo boljše in kaj bomo naslednjič, v enaki situaciji, naredili drugače. Pristope, znanja in veščine, pridobljene v okolju z razvito mentorsko kulturo, prenašamo tudi v zasebno življenje, v življenje izven delovnega mesta in močno vplivamo na širšo družbo.

V okolju z razvito mentorsko kulturo so ljudje usmerjeni v prihodnost. Mentorska kultura prispeva k preseganju ozkih osebnih interesov in je usmerjena v skrb za prihodnje generacije. Organizacije z razvito mentorsko kulturo se odpirajo tudi druga drugi, izmenjujejo svoje mentorske in druge poslovne prakse ter tako širijo svoj pozitivni vpliv  v širši družbi.

Mentorji so tudi v veliko pomoč pri usmerjanju in podpori zaposlenim skozi različne spremembe, kot so transformacija organizacije, spreminjanje vodenja, poslovnih modelov, procesov, načina dela itd., kar vse vpliva na odnose med zaposlenimi, vodstvom in ostalimi deležniki. Zaposlenim pomagajo sprejeti te spremembe in aktivno sodelovati pri njihovem uvajanju, saj v njih vidijo priložnosti, ne nevarnosti.

Vsi, ki so zavezani uresničevanju trajnostnih ciljev, bi morali prevzeti vlogo mentorjev, predajati svoja znanja in izkušnje, jih osveževati in prevzemati sveže ideje od svojih mentorirancev in s tem prispevati k nujnim spremembam v družbi.

Vam je ta objava koristila?
Bi želeli karkoli dodati?
Zapišite v komentar

Če vam je bil članek všeč, ga lahko delite s prijatelji na FB, Linkedin ali Twitter

Ne pozabite se prijaviti na naše e-novice

2 komentarja

Oddajte komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Share This