VABIMO VAS NA BREZPLAČNO MENTORSKO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

VABIMO VAS NA BREZPLAČNO MENTORSKO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Tatjana  Kolenc in Klaudija Javornik sva v sodelovanju s Srednja upravno administrativna šola Ljubljana (SUAŠ), v okviru programa izobraževanja in usposabljanja za zaposlene MUNERA 3, sofinanciranega s strani EU in RS, pripravili delavnico na temo mentorstva z naslovom »Z mentorstvom do znanj, veščin in kompetenc prihodnosti ter učečega in sodelovalnega delovnega okolja«. Delavnica je za udeležence brezplačna. Izvajala se bo v treh terminih, vsak termin predvideva 50 ur predavanj, skupinskega in samostojnega dela v 10 srečanjih. Delavnice se lahko udeležijo zaposleni iz različnih organizacij, lahko pa jo izvedemo tudi za posamezno organizacijo, pri čemer mora biti najmanjše število udeležencev 15. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo pobliže spoznati mentorstvo in vsem, ki so v organizacijah odgovorni za uvajanje, spremljanje izvajanja  in ocenjevanja učinkovitosti mentorskih programov, njihove nadgradnje, oblikovanje nabora mentorjev in mentorirancev, njihovo povezovanje in usposabljanje, kot tudi samim mentorjem in mentorirancemOSNOVNE INFORMACIJE, VSEBINA IN TERMINI IZVEDBE MENTORSKE DELAVNICE – MUNERA 3

Dodajte v koledar