Članki & kolumne

Mentorstvo je najdragocenejša stvar, ki jo lahko podelite drugim

Mentorstvo in coaching kot dvosmerni odnos, ki bogati oba akterja (ali vse udeležence pri skupinskem coachingu oz. mentorstvu), je postal nepogrešljiva oblika pomoči pri osebnem in profesionalnem razvoju posameznika in s tem sestavni del področja razvoja kadrov, prepoznavanja in razvoja talentov, voditeljev in podjetništva v najširšem smislu…

Ena od redkih stvari, ki jo vedno nosiš s seboj in ti je nihče ne more vzeti

Besede Henryja Forda so vsekakor močan motiv za stalno učenje. Kdo pa si ne bi želel biti večno mlad? Seveda pa jih moramo razumeti veliko širše. Stalno učenje, formalno in neformalno, nam lahko preoblikuje življenje, nam nenehno ponuja nove priložnosti (ne samo zaposlitvene), nas opolnomoči za prilagajanje hitrim spremembam, nam izboljša samopodobo, zagotavlja informacije in s tem prostor za razpravo in ustvarjalnost, spodbudi umetniško in kulturno ustvarjanje, ne nazadnje pripelje do zdravega žiljenjskega sloga in z vsem tem lahko preoblikuje družbo…

Brisanje razlik med generacijami

Covid-19 nam je, vsaj za nekaj časa, prinesel zapoved oziroma priporočilo za vzdrževanje fizične distance, ki pa lahko v posameznih primerih, v določenih okoliščinah, vodi tudi v socialno distanco (razliko nam je lepo pojasnil Ali Žerdin v sobotni prilogi časopisa Delo 13.06.2020). Vendar pa je ta isti virus deloval tudi zbliževalno. Zmanjševati ali celo brisati so se začele nekatere razlike med generacijami. Ne v smislu, da ne bi bilo več tistih žlahtnih razlik, ki so gibalo razvoja in ki so povzete v zgornjih citatih, temveč razlik, ki otežujejo sodelovanje in komunikacijo med generacijami…

Etika in integriteta na preizkušnji

Ugotovitev, ki nam vsekakor da misliti in ki bi se je morali zavedati vsi, ves čas. Ugotovitev, ki nas opozarja na to, da s svojimi dejanji, besedami in ravnanji zavedno ali nezavedno vplivamo na ljudi okrog nas, na njihova življenja, občutke in sprožamo najrazličnejše odzive…

Skrivnost srčnega mentorstva

Mentorstvo je eden najučinkovitejših načinov razvoja potenciala ljudi, da bodo znali delati, živeti in sobivati ter prevzemati odgovornost za svoja dejanja in svoj prispevek. Kdaj, če ne zdaj, ko se soočamo z »novo resničnostjo«, mentorstvo potrebujemo bolj kot kdajkoli prej…

Bitka za talente je in bo vse izrazitejša

Nekateri med nami se še spomnimo, da je bilo pred desetletji mentorstvo v organizacijah obvezno, v sklopu pripravništev. Tudi sama rada rečem, da sem ob prvi zaposlitvi prej dobila mentorja kot mizo. Kasneje je mentorstvo malce zamrlo. S preoblikovanjem kadrovskih služb v HR se je pričelo počasi vračati, ni pa še dobilo stare veljave. Morda zaradi prevladujočega mnenja zaposlenih, da gre zgolj za dodatno delovno obveznost, zaradi premajhne podpore vodstva ali neustreznega komuniciranja glede koristi tovrstnih programov…

Priložnosti in izzivi mentorstva na daljavo

Mentorstvo na daljavo omogoča izgradnjo mentorskih odnosov ne glede na to, kje se udeleženci nahajajo, zmanjšuje težave in ovire pri iskanju ustreznih mentorjev ter zagotavlja različna orodja za uspešno vodenje mentorskih procesov. Že samo dejstvo, da se mentorji in mentoriranci lahko nahajajo na različnih koncih sveta, imajo pa skupni cilj, mentorskim odnosom daje posebne dimenzije…

Mentorski programi kot del strategije 1/2

Podjetja iščejo vedno nove načine za izboljšanje delovnega okolja, s katerimi bi privabljala talente in zmanjšala odhode ključnih kadrov. Večina raziskav kaže, da so plače in finančni paketi dobra osnova. A pravi ključ do lojalnih in zavzetih zaposlenih leži v skrbi za njihovo nenehno učenje in razvoj v vsestransko stimulativnem, do zaposlenih prijaznem okolju. S tem v zvezi se v zadnjem obdobju uveljavljata predvsem dve strategiji, coaching in mentorski programi….

Mentorski programi – kdaj in kako jih uvesti? 2/2

Kot vse aktivnosti v podjetju je tudi mentorstvo lahko uspešno samo, če ima dejansko, ne samo deklarativno, podporo najvišjega vodstva. Torej, če je mentorstvo enakovredno vključeno v strategijo podjetja…

Služba - včeraj bojišče, jutri igrišče

Danes govorimo že tudi o kulturi vseživljenjskega učenja in rasti, mentorski kulturi, kulturi povratnih informacij, kulturi delitve znanj. Prej konkurenčno delovno okolje, se počasi spreminja v sodelovalno….

Neprecenljiva vrednsot moči povezovanja in sodelovanja

ojavili sta se kot dve barvi mavrice po poletnem dežju, obarvali nebo s svojo odprtostjo in sodelovanjem. Vsaka s svojo srčno zgodbo, sicer generacijo narazen, a po izkustvih tako blizu. Kaj se skriva za fasado veselega obraza? Kaj se dogaja za korporativnimi zidovi? Kako bolje sodelovati in kaj prinaša mentorski odnos? O ne-obžalovanju, smehu, solzah, knjigah, AEIOU voditeljstvu, osebnih izkušnjah in še marsičem dve dami: Tatjana Kolenc in Klaudija Javornik. Spoznala sem ju virtualno v okviru mentorskega programa Združenja Manager. In ko mi ju je za sogovornici naše revije Navdihni me predlagala bivša sodelavka Maja, sem vedela – ni naključij. Prav ti dve dami bosta naš decembrski navdih…