Povezujemo mentorske programe in platforme

Naša prihodnost je v učečih, mislečih in sodelovalnih skupnostih opolnomočenih posameznikov, pripravljenih na vseživljenjsko učenje ter vzajemno delitev znanj in izkušenj. Vse to združuje mentorstvo, ki povezuje vse generacije v skupnem soustvarjanju, udejanja načela raznolikosti, enakovrednosti, vključenosti in pripadnosti in je ključni dejavnik trajnostnega razvoja. Pobuda POVEZANI V MENTORSTVU – MENTORSTVO ZA VSE je prvi korak k tesnejšemu povezovanju mentorske skupnosti in s tem k ustvarjanju pozitivnega in zdravega okolja, v katerem vsi bolje živimo in delujemo.

Katalog mentorskih programov in platform

Catalog of Mentoring Programs and Platforms