Postani radoveden
mentoriranec

Seznani se z veščinami zavzetega mentoriranca. Izrazi svojo željo po mentorju. Vključi se v mentorske programe. Izberi si mentorja v svoji mreži, na socialnih omrežjih, med sodelavci, med vzorniki in mu neposredno pristopi. Prisluhni izkušnjam drugih mentorirancev. Vstopi v mentorski proces zavzeto, z iskreno željo po napredku in z vsem srcem.

Zakaj?

Dokazano je, da osebe, ki imajo mentorje:

Delujejo bolje

Napredujejo hitreje

Imajo boljšo izkušnjo z uravnoteženim življenjem

Kako postati mentoriranec?

Z osebno odločitvijo postati radovedni mentoriranec, podkrepljeno

z iskreno željo po učenju, rasti in uspehu

z zavedanjem lastne odgovornosti pri postavljanju in uresničevanju ciljev

s stalno radovednostjo in postavljanjem vprašanj

s pripravljenostjo razkriti mentorju svoje osebne želje in potrebe

z namenom sodelovati v mentorskem procesu z vsem srcem

Potrebna znanja in veščine

Aktivno poslušanje

Izgradnja zaupanja

Spodbujanje

Določanje in doseganje ciljev in realna ocena trenutne situacije

Pridobitev ustreznih mentorjev

Hitro učenje

Proaktivnost

Sledenje procesu

Vodenje odnosa

Vloga mentoriranca v mentorskem procesu

Postavitev ciljev

Iskanje nasvetov in povratnih informacij

Vzpostavitev in negovanje odnosa

Na mentorska srečanja prihajati pripravljen

Kje in kako poiskati mentorje

Neposreden pristop

Mentorje lahko poiščete KJERKOLI: med vašimi profesionalnimi stiki, vzorniki, kontakti na LinkedIn-u, zdajšnjimi in bivšimi sodelavci, prijatelji, med ljudmi, ki jih srečujete na raznih srečanjih…

Bodite pogumni in se ne bojte zavrnitve. Povabilo se običajno razume kot veliko priznanje in ga bo velika večina nagovorjenih sprejela.

 

Organizirani mentorski programi

Vključitev v organizirane mentorske programe preko prijav, ki potekajo znotraj posameznih podjetij, stanovskih ali drugih združenj in organizacij, zavodov, platform za pospeševanje podjetništva in neprofitnih organizacij.

Bolj ko boste v prijavah za mentorski program iskreni, večja je verjetnost, da boste dobili sebi oz. svojim potrebam primernega mentorja.

 

Oblikujte svoj mentorski program

Vsak si lahko poišče obliko mentorstva, ki mu najbolj ustreza in vsaka skupnost (organizacije, interesna združenja, različne platforme, interesne skupine,…) lahko organizira njihovim ciljem oziroma ciljem njihovih članov najprimernejši mentorski program ali več njih.

Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Vabljeni, da se pridružite mentorski skupnosti

POVEZUJEMO

Postani mentoriranec,
poišči mentorja

Ste neustavljivo radovedni in imate iskreno željo po učenju, rasti in uspehu? Ste radovedni, ste pripravljeni drugim razkriti svoje želje, potrebe in cilje in sprejeti njihovo podporo? Izrazite svoj interes in postanite mentoriranec.